ជាងអិនធើណេត​ (Technician) - (បន្ទាន់)

Company Opennet (King Technologies Co., Ltd)
Posted 14-09-2017
Closing date 01-01-2018
Term Full time
Category Telecommunication
Location Phnom Penh
Salary 200 USD -- 350 USD
Year of Experience
Number of hire 40
Sex Male/Female
Job level Entry Level
Job Responsibilities:
- ជួសជុលខ្សែរ អ៊ីនធើណេត
- ដំឡើងខ្សែរអ៊ីនធើណេតដល់ផ្ទះអតិថិជននឹងតាមបង្គោលភ្លើង
- ផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដោយផ្ទាល់ដល់អតិថិជន និងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
- កំណត់ប្រពន្ធ័លើម៉ូដឹម (Configure Modem)
Job Requirements:
- មិនទាមទារបទពិសោធន៏នឹងចំណេះដឹងខ្ពស់
- បេក្ខជនចេះផ្នែក IT នឹង អគិសនីខ្លះៗកាន់តែល្អ
- មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន
- អាចធ្វើការនៅខាងក្រៅនឹងក្រោមសម្ពាធបាន
- អាចឡើងបង្គោលភ្លើងបាន
- មានសុខភាពល្អ ទំនាក់ទំនងល្អ
Contacts:
Contact Person
Website https://www.opennet.com.kh
Address Address: #49 Street 306, Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia
Phone 096 76 84 007
Email job@opennet.com.kh