គ្រូភាសាខែ្មរ​ មតេ្តយ្យ​ថ្នាក់ទី​​៦​ Parttime

Company New World Schoolm
Posted 19-10-2017
Closing date 01-12-2017
Term Full time
Category Education/Training
Location Phnom Penh
Salary USD -- USD
Year of Experience
Number of hire
Sex Male/Female
Job level Middle
Job Responsibilities:
- ត្រូវមានបទពិសោធន៍ យ៉ាងតិច 2 ឆ្នាំឡើងទៅ
- ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងមានសញ្ញាបត្រគរុកោសល្យ
- មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារ
- មានអាយុចាប់ពី 25-35 ឡើងទៅ
Job Requirements:
- ត្រូវមានបទពិសោធន៍ យ៉ាងតិច 2 ឆ្នាំឡើងទៅ
- ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងមានសញ្ញាបត្រគរុកោសល្យ
- មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារ
- មានអាយុចាប់ពី 25-35 ឡើងទៅ
Contacts:
Contact Person
Website http://www.newworldschool.net
Address ផ្លូវ វេងស្រេង ភូមិ ត្រពាំងថ្លឹង សង្កាត់ ចោមចៅ ខណ័្ឌ ពោធិ៍សែនជ័យ។
Phone 092 999 317 / 016 999 317
Email hr_nws@yahoo.com