អ្នកបើករឺម៉ក

Company New World School
Posted 19-10-2017
Closing date 01-12-2017
Term Full time
Category Education/Training
Location Phnom Penh
Salary USD -- USD
Year of Experience
Number of hire
Sex Male/Female
Job level Entry Level
Job Responsibilities:
- ភេទប្រុស
- មានអាយុចាប់ពី២០-៣៥ឆ្នំាំ
- មានបទពិសោធន៍ចាប់ពី១ឆ្នំា
- ចេះអាន និងសរសេរភាសាខ្មែរ
Job Requirements:
- ភេទប្រុស
- មានអាយុចាប់ពី២០-៣៥ឆ្នំាំ
- មានបទពិសោធន៍ចាប់ពី១ឆ្នំា
- ចេះអាន និងសរសេរភាសាខ្មែ
Contacts:
Contact Person
Website http://www.newworldschool.net
Address ផ្លូវ វេងស្រេង ភូមិ ត្រពាំងថ្លឹង សង្កាត់ ចោមចៅ ខណ័្ឌ ពោធិ៍សែនជ័យ។
Phone 092 999 317 / 016 999 317
Email hr_nws@yahoo.com